HORTENSE de BEAUHARNAIS

DAUGHTER OF AN EMPRESS
QUEEN OF HOLLAND
MOTHER OF AN EMPEROR

vrijdag 3 september 2010

Gouden zegel van Childerik I

In 1653 werd bij toeval het graf van de eerste ‘historische’ Merovingische priester-koning ontdekt, in de crypte van de kerk van Sint Brixius, in Doornik. In een gouden zegel waren de naam en het portret van Childirici Regis gegraveerd, koning Childerik I. Het koningsgraf bevatte een buitengewone schat aan juwelen: 300 gouden bijen als evenzovele symbolen van het eeuwig leven; een gouden stierenkop met een Indische swastika op het voorhoofd; een gouden zonnehoofd met uitwaaierende stralen; het gevest van een zwaard versierd met een slang; een vuistbijl, een zilveren schotel en een kristallen bol met een diameter van vier centimeter, waarvan men aanvankelijk dacht dat die gediend had om de toekomst te voorspellen.

Louis XIV, de Zonnekoning, was werkelijk gefascineerd door de Schat van Childerik I. Hij geloofde dan ook dat hij verwekt werd door een zonnestraaltje. De schat zorgt nog tot vandaag de dag voor controverse: zo gaan er stemmen op die zeggen dat het zegel een vervalsing was. In 1831 werd er ingebroken in het Koninklijk Kabinet waar de schat werd bewaard, die nadien zowat in zijn geheel en ondanks verwoede naspeuringen spoorloos bleef. Zo komt het dat de historici zich moeten behelpen met de inventaris die werd gemaakt ter gelegenheid van de ontdekking van het graf. Maar in hoever is die betrouwbaar?

De bijen – en de Merovingen – hebben hoe dan ook ten zeerste tot de verbeelding van de Fransen gesproken. Voor Napoleon zich tot keizer kroonde, huwde hij nog gauw met Josephine de Beauharnais, die een afstammelinge van Clovis beweerde te zijn. De mantel die hij droeg bij zijn kroning, was bestikt met de gouden bijen. En de keizerskroon die hem door de paus op het hoofd werd gezet, trok hij uit diens handen om ze eerst op zijn eigen hoofd en daarna op dat van Josephine te plaatsen…

donderdag 2 september 2010

Lezing/presentatie door Thera Coppens

donderdag 2 september 2010 09:50

AMERONGEN - Thera Coppens, historisch schrijfster, geeft vrijdagavond 10 september een lezing met powerpoint-presentatie over Hortense, de vergeten koningin van Holland.

Deze lezing vindt plaats in de bibliotheek van Amerongen aan de vooravond van Open Monumentendag waarvan het thema dit jaar 'De smaak van de 19e eeuw' is.

Hortense de Beauharnais werd in 1787 als dochter van markies de Beauharnais in Parijs geboren. De Franse Revolutie maakte abrupt een einde aan de pruikentijd.

Hortenses vader verloor het hoofd onder de guillotine en na 1800 kreeg de wereld een ander aanzien. Het leven van Hortense werd sindsdien bepaald door de man die met haar moeder Joséphine trouwde: de Corsicaanse generaal Napoleon Bonaparte.

Keizerin Joséphine en haar dochter Hortense vormden het glanzend middelpunt van het keizerlijk hof.

Toen Hortense als gemalin van koning Lodewijk, de jongere broer van Napoleon, koningin van Holland werd (1806) namen adel en rijkere burgerij haar elegante hofstijl over. In het Paleis op de Dam waar ze haar laatste tragische zomer als koningin van Holland doorbracht, is haar empire-interieur in perfecte staat bewaard gebleven.
Na de val van Napoleon, die in de Slag bij Waterloo (1815) definitief werd verslagen, was er voor Hortense geen plaats meer in Frankrijk. Ze ging met haar kinderen in ballingschap en leidde een zwervend bestaan totdat ze zich vestigde in een kasteeltje aan de Bodensee: Slot Arenenberg. Daar heeft ze al haar artistieke en politieke talenten ontplooid.

Haar laatste levensdagen bracht ze door op haar smaakvolle kasteel aan de Bodensee waar ze in 1837 in bijzijn van haar zoon Louis Napoleon, de latere keizer Napoleon III, overleed.

Thera Coppens werd op 19 mei 1947 in Amsterdam geboren. Zij volgde daar een journalistieke (praktijk-) opleiding bij de Geïllustreerde Pers en specialiseerde zich in artikelen over geschiedenis en kunst. Ze debuteerde met gedichten in De Gids en korte TV spelen voor de AVRO. Ze woont sinds 1983 in Baarn met haar man Wim Hazeu. Daar is ook sinds 1988 haar Historisch Toerisme Bureau gevestigd.

'Hortense, de vergeten koningin van Holland' schreef ze in 2006; inmiddels is de zesde druk ervan bij uitgeverij Meulenhoff verschenen.

Kaarten à €5,- zijn vanaf heden verkrijgbaar in de bibliotheek.
Reserveren is ook mogelijk: via amerongen@rbzout.nl of telefonisch 0343-453587 begin_of_the_skype_highlighting 0343-453587 end_of_the_skype_highlighting.

Vrijdagavond 10 september:

19.00 uur: ontvangst met hapje en drankje

20.00 uur – 22.00 uur: lezing/presentatie door Thera Coppens incl. pauze

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Mode

Mode

Mode

Totaal aantal pageviews